Ons team

Andy Van Gheluwe zaakvoerder Tijs Peirs zaakvoerder
Beleggingsadvies, advies kredieten en verzekeringen Beleggingsadvies, advies kredieten en verzekeringen
andy@kantoorpvg.be tijs@kantoorpvg.be

 

Patrick Hoorens (in pensioen sinds april 2020) Leen Vanmoortel
Beleggingsadvies Advies verzekeringen
leen@kantoorpvg.be

   

Emilie Vervaeck
Onthaal en schadebeheer
emilie@kantoorpvg.be